за периода от 06.12.2021 г. до 12.12.2021 г.

За отчетния период са извършени общо 152 проверки в следните обекти:
1. Заведения за обществено хранене – 25 броя проверки;
2. Търговски обекти – 75 броя проверки;
3. Нощни заведения – 2 броя проверки;
4. Обекти с обществено предназначение – 19 броя проверки;
5. Лечебни заведения – 20 броя проверки;
6. Други обекти (бензиностанции и други) – 11 броя проверки;

При извършените инспекции са установени 2 нарушения относно неспазване на противоепидемичните мерки. За констатираните нарушения са съставени 2 акта на територията на гр. Монтана.