за периода от 29.11.2021 г. до 05.12.2021 г.

За отчетния период са извършени общо 232 проверки в следните обекти:

  1. Заведения за обществено хранене – 35 броя проверки;
  2. Търговски обекти – 98 броя проверки;
  3. Нощни заведения – 2 брой проверки;
  4. Обекти с обществено предназначение – 35 броя проверки;
  5. Лечебни заведения – 41 броя проверки;
  6. Други обекти (бензиностанции и други) – 21 броя проверки;

При извършените инспекции са установени 2 нарушения относно неспазване на противоепидемичните мерки. За констатираните нарушения са съставени 2 акта на територията на гр. Монтана.