за периода от 22.11.2021 г. до 28.11.2021 г.

За отчетния период са извършени общо 209 проверки в следните обекти:

  1. Заведения за обществено хранене – 34 броя проверки;
  2. Търговски обекти – 120 броя проверки;
  3. Нощни заведения – 1 брой проверки;
  4. Обекти с обществено предназначение – 25 броя проверки;
  5. Лечебни заведения – 15 броя проверки;
  6. Други обекти (бензиностанции и други) – 14 броя проверки;

При извършените инспекции са установени 2 нарушения относно неспазване на противоепидемичните мерки. За констатираните нарушения са съставени 2 акта.