за периода от 15.11.2021 г. до 21.11.2021 г.

За отчетния период са извършени общо 234 проверки в следните обекти:
1. Заведения за обществено хранене – 13 броя проверки;
2. Търговски обекти – 89 броя проверки;
3. Нощни заведения – 0 брой проверки;
4. Обекти с обществено предназначение – 23 броя проверки;
5. Лечебни заведения – 87 броя проверки;
6. Други обекти (бензиностанции и други) – 22 броя проверки;

При извършените инспекции са установени 5 нарушения относно неспазване на противоепидемичните мерки. За констатираните нарушения са съставени 5 акта