АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ПО ПОВОД COVID-19

за периода от 04.10.2021 г. до 10.10.2021 г.

За отчетния период са извършени общо 126 проверки в следните обекти:

  1. Заведения за обществено хранене – 16 броя проверки;
  2. Търговски обекти – 63 броя проверки;
  3. Нощни заведения – 0 брой проверки;
  4. Обекти с обществено предназначение – 6 броя проверки;
  5. Лечебни заведения – 30 броя проверки;
  6. Други обекти (бензиностанции и други) – 11 броя проверки;

При извършените инспекции няма установени нарушения относно неспазване на противоепидемичните мерки.