За отчетния период са извършени общо 164 проверки в следните обекти:

  1. Заведения за обществено хранене – 47 броя проверки;
  2. Търговски обекти – 67 броя проверки;
  3. Нощни заведения – 2 брой проверка;
  4. Обекти с обществено предназначение – 2 броя проверки;
  5. Лечебни заведения – 35 броя проверки;
  6. Други обекти (бензиностанции и други) – 11 броя проверки;

При извършените инспекции са установени 4 нарушения относно неспазване на противоепидемичните мерки. За констатираните нарушения са съставени 4 акта.