За 19.07.2021 г. на територията на област Монтана няма установени нови случаи на COVID-19 инфекция.
За периода 17.07. – 19.07.2021 г. има регистрирано 1 починало лице с потвърдена COVID-19 инфекция.

Към 20.07.2021 г. общо 10 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:

4 хоспитализирани лица (2 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 1 лице в "УМБАЛ "Света Анна" София АД, гр. София и 1 лице "УМБАЛ и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София).
6 лица диагностицирани на домашно лечение.

За Област Монтана общо диагностицираните лица са 6445, излекуваните лица са 5962, починалите лица са 473, а лицата поставени под домашна карантина – 283.