За 01.11.2020 г. на територията на област Монтана има установени 9 нови случая с потвърдена COVID-19 инфекция, както следва:

• 1 хоспитализиранo лицe в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“, гр. Монтана (мъж от община Монтана);
• Лица, които ще бъдат поставени под 14-дневна домашна изолация са 8, както следва:
1 лице от община Монтана (мъж);
5 лица от община Берковица (2 мъже и 3 жени);
1 лице от община Вършец (мъж).
1 лице от община Чипровци (жена);

Към 02.11.2020 г. общо 382 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:
• 61 хоспитализирани лица (7 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 48 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 4 лица в "МБАЛ - Берковица" ЕООД, гр. Берковица1 лице в УМБАЛ Плевен и 1 лице в УМБАЛ „Александровска“ гр. София).
• 321 лица диагностицирани на домашно лечение.
Разпределението на лицата с активна инфекция по общини е следното:
• Община Монтана – 236 случая;
• Община Лом – 18 случая;
• Община Берковица –38 случая;
• Община Брусарци – 2 случая;
• Община Бойчиновци –10 случая;
• Община Георги Дамяново – 6 случая;
• Община Вършец – 14 случая;
• Община Вълчедръм – 41 случая;
• Община Чипровци – 11 случая;
• Община Медковец – 3 случай;
• Община Якимово – 3 случай.
За Област Монтана общо диагностицираните лица са 717, излекуваните лица са 309, починалите лица са 26, а лицата поставени под домашна карантина – 573.
За 31.10.2020 г. на територията на област Монтана има установени 63 нови случая с потвърдена COVID-19 инфекция, както следва:

• 15 хоспитализирани лица в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“, гр. Монтана (4 жени и 7 мъже от община Монтана, 1 жена и 2 мъже от община Бойчиновци и 1 мъж от община Георги Дамяново);
• Лицата поставени под 14-дневна домашна изолация са 48, както следва:
28 лица от община Монтана (13 мъже и 15 жени);
5 лица от община Берковица (1 мъж и 4 жени);
3 лица от община Вършец (2 мъже и 1 жена).
1 лице от община Георги Дамяново (мъж);
2 лица от община Чипровци (жени);
1 лице от община Бойчиновци (мъж);
1 лице от община Лом (мъже);
3 лица от община Вълчедръм (жени);
1 лице от община Медковец (мъж);
3 лица от община Якимово (1 мъж и 2 жени);

Мъж на 72 г. от община Монтана, хоспитализиран в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана е починал.
Към 01.11.2020 г. общо 384 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:
• 56 хоспитализирани лица (7 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 47 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 1 лице в УМБАЛ Плевен и 1 лице в УМБАЛ „Александровска“ гр. София).
• 328 лица диагностицирани на домашно лечение.
За Област Монтана общо диагностицираните лица са 708, излекуваните лица са 298, починалите лица са 26, а лицата поставени под домашна карантина – 651.

За 30.10.2020 г. на територията на област Монтана има установени 38 нови случая с потвърдена COVID-19 инфекция, поставени под 14-дневна домашна изолация, както следва:
25 лица от община Монтана (14 мъже и 11 жени);
2 лица от община Берковица (жени);
5 лица от община Лом (3 мъже и 2 жени);
2 лице от община Медковец (мъж);
3 лица от община Георги Дамяново (жени);
1 лице от община Вършец (жена).

Мъж на 46 г. от община Лом, хоспитализиран в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом е починал.
Към 31.10.2020 г. общо 325 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:
• 42 хоспитализирани лица (7 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 33 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 1 лице в УМБАЛ Плевен и 1 лице в УМБАЛ „Александровска“ гр. София).
• 283 лица диагностицирани на домашно лечение.
За Област Монтана общо диагностицираните лица са 645, излекуваните лица са 294, починалите лица са 26, а лицата поставени под домашна карантина – 599.