За 13.08.2020 г. на територията на област Монтана не са установени нови лица с потвърдена COVID-19 инфекция.

Към 14.08.2020 г. на територията на област Монтана има общо 11 лица с активна COVID-19 инфекция, както следва:

3 хоспитализирани лица (1 в МБАЛ гр. Монтана и 2 в МБАЛ гр. Лом);

8 лица диагностицирани на домашно лечение.

От настанените 4 лица с потвърдена COVID-19 инфекция от обл. Видин в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ гр. Лом на 13.08.2020 г. 2 лица са дехоспитализирани.

Разпределението на лицата с активна инфекция по общини е следното:

Община Монтана – 5 случая;

Община Лом – 6 случая;

Към 14.08.2020 г. на територията на областта излекувани са 38 лица, а лицата поставени под домашна карантина са 29.

В изпълнение на писмо на Министерството на здравеопазването и с цел опазване здравето на лицата от най-рисковите за заболяването групи на 12.08.2020 г. беше извършено изследвано за наличие на IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2 на персонал и потребители от ДПЛУИ „Св. Георги Победоносец“ гр. Лом. От изследваните 19 лица персонал и 36 лица – потребители на социални услуги, няма отчетени положителни резултати.