През седмица 22 (29.05 – 04.06.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 23 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – регистрирани са общо 18 случая. От тях 16 случая на Варицела и два случая на Скарлатина.

Чревни инфекции – 4 случая на Ентероколит.

Вирусни хепатити – за периода няма съобщени случаи на вирусен хепатит.

Няма регистирани заболявания от групата на трасмисивните, невроинфекциите и инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана е новодиагностицирано 1 лице с COVID – 19 инфекция, което е от гр. Монтана. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 6,55. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  34,80 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 13 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 119,05 на 10 000, следвана от възрастова група 5-14 г.  –  101,01 на 10 000.