През седмица 21 (22.05 – 28.05.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 16 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – регистрирани са общо 2 случая. Един случай на Варицела и един на Скарлатина 

Чревни инфекции – 4 случая на Ентероколит.

Вирусни хепатити – за периода е потвърден един случай на Вирусен хепатит тип А;

Трансмисивни инфекции – потвърден е един случай на Лаймска борелиоза;

През седмицата е съобщен и един потвърден случай на Сифилис.

Няма регистирани заболявания от групата на невроинфекциите и инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 7 лица с COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното: общ. Лом – 5, общ. Брусарци – 1 и общ. Монтана – 1. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 22.9. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  34,80 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 13 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 178,57 на 10 000, следвана от възрастова група 15-29 г.  –  86,96 на 10 000.