През седмица 20 (15.05 – 21.05.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 55 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности. Дихателни инфекции – регистрирани са общо 27 случая, от които 22 на Варицела и 5 на Скарлатина.

Случаите на Варицела са разпределени както следва: общ. Монтана – 12, общ. Берковица – 8, общ. Бийчиновци – 1 и общ. Вършец – 1.

Чревни инфекции – 6 случая на Ентероколит.
Вирусни хепатити – няма регистрирани случаи;
За педиода е регистриран и един случай на Сифилис. Няма регистирани заболявания от групата на трансмисивните инфекции, невроинфекциите и инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 21 лица с COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното: общ. Вършец - 1, общ. Лом – 7, общ. Бойчиновци – 1, общ. Монтана – 7, общ. Вълчедръм – 2, общ. Чипровци – 2 и общ. Якимово - 1. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 22.9. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки. Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  26,77 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 10 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 178,57 на 10 000, следвана от възрастова група 15-29 г. – 65,22 на 10 000.