През седмица 19 (08.05 – 14.05.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 11 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – регистрирани са общо 3 случая, като всичките са на Варицела. 

Чревни инфекции – 1 случай на Ентероколит.

Вирусни хепатити – няма регистрирани случаи;

Няма регистирани заболявания от групата на трансмисивните инфекции, невроинфекциите и инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 7 лица с COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното: общ. Вършец - 1,  общ. Лом – 4, общ. Берковица – 1 и общ. Монтана – 1. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 15,5. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  21,41 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 8 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 119,05 на 10 000, следвана от възрастова група 5-14 г.  –  75,76 на 10 000.