През седмица 18 (01.05 – 07.05.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 26 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – регистрирани са общо 10 случая, от които 1 случай на Скарлатина и 9 случая на Варицела

В засегнатите детски и учебни заведения са извършени проверки по епидемични показания, взети са необходимите противоепидемични мерки.

Чревни инфекции – 4 случая на Ентероколит.

Вирусни хепатити – няма регистрирани случаи;
Няма регистирани заболявания от групата на трансмисивните инфекции, невроинфекциите и инфекциите с множествен механизъм на предаване. За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 12 лица с COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното: общ. Георги Дамяново - 1, общ. Лом – 2, общ. Берковица – 5 и общ. Монтана – 4. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 16,4. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки. Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  26,77 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 10 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 178,57 на 10 000, следвана от възрастова група 5-14 г. – 75,76 на 10 000