През седмица 17 (24.04 – 30.04.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 28 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – регистрирани са общо 11 случая, от които 6 случая на Скарлатина и 5 случая на Варицела. В засегнатите детски и учебни заведения са извършени проверки по епидемични показания, взети са необходимите противоепидемични мерки.

Чревни инфекции – 3 случая на Ентероколит.

Вирусни хепатити – няма регистрирани случаи;

За педиода са регистрирани два случая на Сифилис, от които един е вроден и на кърмачето.

Няма регистирани заболявания от групата на трансмисивните инфекции, невроинфекциите и инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 12 лица с COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното: общ. Бойчиновци – 1, общ. Вършец – 2, общ. Вълчедръм - 1,  общ. Лом – 1, общ. Берковица – 6 и общ. Монтана – 1. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 21.3. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  42,83 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 16 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 178,57 на 10 000, следвана от възрастова група 5-14 г.  –  126,26 на 10 000.