През седмица 16 (17.04 – 23.04.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 27 случая
на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в
обичайните за сезона стойности.
Дихателни инфекции – 5 случая на Скарлатина, всичките в община Монтана. В
засегнатите от скарлатина детски и учебни заведения са извършени проверки по
епидемични показания, взети са необходимите противоепидемични мерки.
Чревни инфекции – 7 случая на Ентероколит.
Вирусни хепатити – няма регистрирани случаи;
За педиода е регистриран и един случай на Сифилис.
Няма регистирани заболявания от групата на трансмисивните инфекции,
невроинфекциите и инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 14 лица с
COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното: общ. Вършец – 2, общ.
Вълчедръм - 1, общ. Лом – 1, общ. Берковица – 3, общ. Георги Дамяново – 2, , общ.
Монтана – 2 и общ. Чипровци – 3. Има 1 починало лице – мъж на 71 г. от община
Берковица, който е бил с придружаващо заболяване. Регистрираната 14-дневна
заболяемост на 100 000 души в областта е 17.2. Ежедневно се извършват
епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.
Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  48,18 на 10 000 души. Сред
наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 15
случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 238.10 на 10 000,
следвана от възрастова група 5-14 г. – 151.52 на 10 000.