През седмица 15 (10.04 – 16.04.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 32 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – 12 случая. От тях 11 случая на Скарлатина, разпределени както следва: 6 случая в община Монтана, 4 случая в община Берковица и 1 случай в община Вълчедръ. За периода е регистриран един случай на Варицела в община Берковица. В засегнатите от скарлатина детски и учебни заведения са извършени проверки по епидемични показания, взети са необходимите противоепидемични мерки.

Чревни инфекции – 10 случая на Ентероколит и 1 случай на Ротавирусен гастроентерит.

Вирусни хепатити – 1 случай, на Вирусен хепатит тип С;

За педиода е регистриран и един случай на Остра вяла парализа при дете от общ. Бойчиновци.

Няма регистирани заболявания от групата на трансмисивните инфекции и инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 7 лица с COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното:, общ. Лом – 1, общ. Берковица – 2, общ. Георги Дамяново – 1, , общ. Монтана – 2 и общ. Чипровци – 1. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 41.7. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  40,15 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 15 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 178.57 на 10 000, следвана от възрастова група 5-14 г. – 126,26 на 10 000.