През седмица 14 (03.04 – 09.04.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 70 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – 9 случая. От тях 6 случая на Скарлатина, разпределени както следва: 1 случай в община Берковица, 1 случай в община Бойчиновци, 1 случай в община Вълчедръм и 3 случая в община Монтана. Случаите на Варицела са в община Бойчиновци -1, община Вълчедръм – 1 и община Монтана – 1. В засегнатите от скарлатина детски и учебни заведения са извършени проверки по епидемични показания, взети са необходимите противоепидемични мерки.

Чревни инфекции – 13 случая на Ентероколит и 1 случай на Ротавирусен гастроентерит.

Вирусни хепатити – 1 случай, на Вирусен хепатит тип Е;

За педиода е потвърден 1 случай на Ламблиоза.

Няма регистирани заболявания от групата на трансмисивните инфекции и инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 45 лица с COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното: общ. Вълчедръм – 1, общ. Лом – 1, общ. Берковица – 36, общ. Вършец – 1, общ. Георги Дамяново – 1, общ. Медковец - 1 и общ. Монтана – 4. Има 1 починало лице – мъж на 88 год. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 48,3. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  72,27 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 27 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 238,10 на 10 000, следвана от възрастова група 15-29 г. – 173,91 на 10 000.