През седмица 13 (27.03 – 31.03.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 43 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – 14 случая. От тях 11 случая на Скарлатина всички от община Монтана 3 случая на Варицела. В засегнатите от скарлатина детски и учебни заведения са извършени проверки по епидемични показания, взети са необходимите противоепидемични мерки.

Чревни инфекции – 8 случая на Ентероколит;

Вирусни хепатити – 1 случай, на Вирусен хепатит тип С;

Невроинфекции – 1 случай на вяла парализа.

За педиода са потвърдени 4 случая на сифилис и 2 случая на Ламблиоза.

Няма регистирани заболявания от групата на трансмисивните инфекции и инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 13 лица с COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното: общ. Вълчедръм – 1, общ. Лом – 3, общ. Чипровци – 3, общ. Якимово – 2, и общ. Монтана – 4. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 23,7. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  101,71 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 38 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 5-14 г. е 252,53 на 10 000, следвана от възрастова група 15-29 г. – 217,39 на 10 000.