През седмица 10 (06.03 – 12.03.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 17 случая
на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в
обичайните за сезона стойности.
Дихателни инфекции – 5 случая на Скарлатина и 3 случая на Варицела. Както и
предходната седмица всички регистрирани случаи на Скарлатина са от община Монтана, а
случаите на Варицела са в община Вълчедръм. В засегнатите детски и учебни заведения са
извършени проверки по епидемични показания, взети са необходимите
противоепидемични мерки.
Чревни инфекции – 6 случая на Ентероколит.
Един случай на вирусен хепатит – тип В и 1 случай на ламблиоза.
Невроинфекции – за периода е регистриран случай на ОВП. Детето е от гр. Лом и е
настанено за лечение в столична болница.
Няма регистирани случаи от групата на трансмисивните инфекции и инфекциите с
множествен механизъм на предаване.
За периода на територията на област Монтана са новодиагностицирани 12 лица с
COVID – 19 инфекция. Разпеделението по общини е следното: общ. Бойчиновци – 1, общ.
Брусарци – 1, общ. Берковица – 1, общ. Вършец – 1, общ. Георги Дамяново – 1, общ. Лом –
3, общ. Монтана – 3 и общ. Якимово – 1. За същият период има едно починало лице – мъж
на 83 г. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 10.6.
Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите
противоепидемични мерки.
Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  53,53 на 10 000 души. Сред
наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 20
случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 119,05 на 10 000,
следвана от възрастова група 5-14 г. е 176,77 на 10 000.