За периода 20.02 – 26.02.2023 г. на територията на област Монтана има 5 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция. За същият период няма починали лица.

От активните случаи 3 лица са на домашно лечение, а 2 лица са настанени в лечебни заведения за болнична помощ.

Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 5.7.

 

Регистрираните случаи са от общините Берковица – 1 случай, Вълчедръм – 1 случай и Монтана – 3 случая.

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

За периода 20.02 – 26.02.2023 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  64,24 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 24 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 238,10 на 10 000, следвана от възрастова група 5-14 г. е 176,77 на 10 000.