Към 01.02.2023 г. регистрираните в Националната информационна система случаи на

COVID-19 за област Монтана са 21675.
За 31.01.2023 г. на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица.
Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 3.3.
За изминалото денонощие няма починали лица с потвърдена COVID – 19 инфекция.
Към 01.02.2023 г.  активните случаи са 2. Двете лица са настанени в лечебно
заведение за болнична помощ.
Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите
противоепидемични мерки.
За периода 25.01 – 31.01.2023 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана
е  104,39 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи
за периода са регистрирани 39 случая на ОРЗ. Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.
е 476,19 на 10 000, а във възрастовата група 5-14 г.  е 252,53 на 10 000. 
Епидемиологичните  данни отразяват намаляване на заболяемостта от ОРЗ и грип.