Към 30.01.2023 г. регистрираните в Националната информационна система случаи на COVID-19 за област Монтана са 21674.

За периода 27.01-29.01.2023 г. на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица.

Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 4.1.

За периода 27.01-29.01.2023  има 1 починало лице с потвърдена COVID – 19 инфекция – мъж на 86 г.

Към 30.01.2023 г.  активните случаи са 2, от които 1 е на домашно лечение и 1 е настанен в лечебно заведение за болнична помощ.

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

За периода 23.01 – 29.01.2023 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  149,89 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 56 случая на ОРЗ. Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. е 654,76 на 10 000, а във възрастовата група 5-14 г.  е 378,79 на 10 000.  Епидемиологичните  данни отразяват намаляване на заболяемостта от ОРЗ и грип.