Към 26.01.2023 г. регистрираните в Националната информационна система случаи на

COVID-19 за област Монтана са 21674.
За 25.01.2023 г. на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица.
Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 6.5.
За изминалото денонощие няма починали лица с потвърдена COVID – 19 инфекция.
Към 26.01.2023 г.  активните случаи са 6, от които 4 са на домашно лечение и 2 са
настанени в лечебни заведения за болнична помощ.
Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите
противоепидемични мерки.
За периода 19.01 – 25.01.2023 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана
е  155,25 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи
за периода са регистрирани 58 случая на ОРЗ. Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.
е 654,76 на 10 000, а във възрастовата група 5-14 г.  е 429,29 на 10 000. 
Епидемиологичните  данни отразяват намаляване в заболяемостта от ОРЗ и грип.