Към 25.01.2023 г. регистрираните в Националната информационна система случаи на COVID-19 за област Монтана са 21674.

За 24.01.2023 г. на територията на област Монтана има 1 новодиагностицирано лице.

Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 9.0.

За изминалото денонощие няма починали лица с потвърдена COVID – 19 инфекция.

Към 25.01.2023 г.  активните случаи са 7, от които 5 са на домашно лечение и 2 са настанени в лечебни заведения за болнична помощ.

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

За периода 18.01 – 24.01.2023 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  179,34 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 67 случая на ОРЗ. Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. е 714,29 на 10 000, а във възрастовата група 5-14 г.  е 454,55 на 10 000.  Епидемиологичните  данни отразяват намаляване в заболяемостта от ОРЗ и грип.