Към 24.01.2023 г. регистрираните в Националната информационна система случаи на COVID-19 за област Монтана са 21673.

За 23.01.2023 г. на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица.

Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 9.8.

За изминалото денонощие няма  починали лица с потвърдена COVID – 19 инфекция.

Към 24.01.2023 г.  активните случаи са 6, от които 3 са на домашно лечение и 3 са настанени в лечебни заведения за болнична помощ.

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

За периода 17.01 – 23.01.2023 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  195,4 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 73 случая на ОРЗ. Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. е 773,81 на 10 000, а във възрастовата група 5-14 г.  е 479,80 на 10 000.  Епидемиологичните  данни отразяват стациониране в заболяемостта от ОРЗ и грип.

От набраните и изпратени в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ на НЦЗПБ 3 бр. проби от пациенти, хоспитализирани в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана с респираторна симптоматика, при всички е доказан грипен вирус тип А.