Към 20.01.2023 г. регистрираните в Националната информационна система случаи на COVID-19 за област Монтана са 21671.
За 19.01.2023 г. на територията на област Монтана няма новодиагностициранo лицe.

Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 9.0.

За изминалото денонощие няма починали лица с потвърдена COVID – 19 инфекция.

Към 20.01.2023 г. активните случаи са 7, от които 4 са на домашно лечение и 3 са настанени в лечебни заведения за болнична помощ.

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.

За периода 13.01 – 19.01.2023 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е 190,04 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 71 случая на ОРЗ. Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. е 714,29 на 10 000, а във възрастовата група 5-14 г. е 429,29 на 10 000. Епидемиологичните данни отразяват стациониране в заболяемостта от ОРЗ и грип.
От набраните 3 бр. проби от хоспитализирани в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана пациенти, със симптоматика на грип и ОРЗ при всички е доказан грипен вирус тип А (H3N2).