Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор
на имунопрофилактиката относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 за първична
имунизация и за бустерна доза:
  За първична ваксинация се прилагат иРНК ваксини Comirnaty или Spikevax срещу
оригиналния вариант на SARS-CоV-2 или векторната ваксина на Janssen (JCOVDEN).
  За бустерна доза се прилага адаптирана иРНК ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1
или Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1.
  Адаптираните ваксини се поставят при лица на възраст на и над 12 г. най-рано 3 месеца
след завършен първичен курс на ваксинация или след поставен бустер.
  Бустерна доза от адаптирана иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните
категории лица на и над 12 г., които са получили поне първична имунизация (завършен
ваксинационен курс), без значение от вида на приложената ваксина срещу COVID-19:
         Имунокомпрометирани;
         Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия;
         Пациенти на хронична диализа;
         Пациенти с онкохематологични заболявания;
         Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за
възрастни хора;
         Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19;
         Възрастни хора на и над 65 г.;
         Лица над 12-годишна възраст, които са получили последната си доза ваксина срещу
COVID-19 (независимо дали за завършване на първична имунизация или бустерна доза)
преди повече от 6 месеца.

Становището на Експертния съвет е във връзка със съвместното изявление на
Европейската агенция по лекарствата и Европейския център по превенция и контрол на
заболяванията относно възможността за прилагане на бустерна доза от адаптирана иРНК
ваксина срещу COVID-19.
Към 12 септември в страната са доставени 290 880 дози Comirnaty Original/Omicron
BA.1 и 1 800 дози Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1.
От днес бустерна доза от адаптираната иРНК ваксина на Pfizer/BioNTech може да бъде
поставена в имунизационните кабинети на РЗИ, при общопрактикуващите лекари, както и
в разкритите ваксинационни кабинети в лечебни заведения.
Адаптираната иРНК ваксина на Moderna ще бъде налична в РЗИ - Монтана в рамките
на настоящата седмица, а поставянето ѝ ще се извършва в имунизационния кабинет на РЗИ
– Монтана, МЦ „Ситик клиник“ гр. Монтана и ДКЦ – 1 гр. Лом след предварително
записване.
СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ
СРЕЩУ COVID-19 ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НА И НАД 12 ГОДИНИ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ
ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 ПРИ ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ МОНТАНА