Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор
на имунопрофилактиката относно прилагането на втора бустерна доза иРНК ваксина при
всички желаещи лица на и над 18 г., получили първична имунизация с ваксината на
Janssen. Втората бустерна доза може да се приложи най-малко 4 месеца след първия бустер
при лица, имунизирани с ваксината на Janssen.
Втората бустерна доза иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица
на и над 18 г. с първична имунизация с ваксината на Janssen:
 Имунокомпрометирани;
 Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия;
 Пациенти на хронична диализа;
 Пациенти с онкохематологични заболявания;
 Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за
възрастни хора;
 Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19;
 Възрастни хора на и над 65 г.
В становището на Експертния съвет се посочва, че в редица държави членки на ЕС
(Германия, Полша, Словакия, Малта и др.) вече е осигурена възможността за прилагане на
втора бустерна доза иРНК ваксина и при лица с първична имунизация с ваксината на
Janssen, поради по-ниските нива на ефективност при тази ваксина и необходимостта от
подсилване на имунния отговор през определен времеви интервал.
Втора бустерна ваксина срещу COVID-19 може да бъде поставена във ваксинационните
пунктове на РЗИ, кабинетите на общопрактикуващите лекари, както и в лечебни заведения
за болнична и извънболнична медицинска помощ. (виж прикачения файл).
Считано от сряда, 3 август, Националният имунизационен регистър – част от
Националната здравно-информационна система – ще позволява въвеждането на приложена
втора бустерна иРНК ваксина на лицата, получили първична имунизация с ваксината на
Janssen, като гражданите ще получават и сертификат за ваксинацията. „Информационно
обслужване“ АД вече работи по адаптиране функционалностите на системата.
Сертификатът ще бъде идентичен с този за поставена първа бустерна доза, като
изключение е единствено изписването на поредния номер на приложената ваксина – при
втора бустерна ваксина в сертификата ще бъде посочено 3/3. Този сертификат, също като
сертификата за поставена първа бустерна ваксина, ще бъде безсрочен, доколкото
действащият европейски регламент не предвижда друго.
СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-
19 ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НА И НАД 12 ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ
МОНТАНА

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ ВАКСИНИ СРЕЩУ
COVID-19 ПРИ ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА