gaf 25.12На 29 ноември 2019 г. в сградата на Българска търговско-промишлена палата, гр. София ръководството на РЗИ – Монтана – д-р Елена Борисова и главния секретар Николет Белчева участваха в проведената от Института по публична админстрация Откриваща пресконференция за представяне на новият проект Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

gaf 22.11

На 21-22 ноември 2019 г. група от десет служители на РЗИ – Монтана, от различни дирекции и длъжностни нива, познаващи добре дейността на инспекцията, участваха в проведеното от Института по публична администрация в гр. София, в базата на Проджект Лаб Общо обучение 2019-CAF-1-Управление на качеството и внедряване на CAF”. Обучението обхващаше информация за  същността на модела и процеса на неговото внедряване.

На 18 ноември 2019 г. в гр. София, в базата на Проджект Лаб бе проведено Общо обучение 2019-CAF-M-Моделът CAF и ползите от неговото прилагане в българската администрация, организирано от Института по публична администрация - Бенефициент по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В Общото обучение участваха д-р Елена Борисова – директор на РЗИ - Монтана и г-жа Николет Белчева - главен секретар, като ръководители които имат водеща роля за подпомагане на процеса на внедряване на CAF в Регионална здравна инспекция – Монтана. На проведеното обучение те бяха запознати със същността и ползите от внедряването на модела CAF, етапите в процеса на внедряване и ключовата роля на ръководството за успеха на този процес.

logo ipu

Регионална здравна инспекция – Монтана е сред избраните администрации, на които предстои да внедрят модела CAF, по проекта на Института по публична администрация “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.