logo

 

РЗИ – Монтана получи етикет “Ефективен CAF потребител”

 

     

След успешното внедряване на модела за управление на качеството “Обща рамка за оценка CAF)”, РЗИ – Монтана премина през процедура за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка. В резултат на това и като признание за положените усилия за правилното прилагане на инструмента за качество, РЗИ – Монтана получи от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА етикет “Ефективен CAF потребител” на проведената от Института по публична администрация на 03.09.2021 г. Конференция в гр. София.
На събитието бяха споделени добри практики, трудности и научени уроци от представителите на целевите администрации, внедрили модела CAF.
Това признание ще продължи да насърчава работата ни в Инспекцията за непрекъснато развитие и усъвършенстване

 

 

 

DSC08715 compress62DSC08724 111111 compress13DSC08803 2 compress42DSC08985 compress83IMG 20210908 142929 1 compress12