DSC 0812В периода 05-07.02.2020 г. в гр. Монтана, в зала на Областна администрация Монтана бе проведено I-во Специализирано обучение 2019-CAF-2-“Въвеждане на CAF в българската администрация”, организирано от Института по публична администрация - Бенефициент по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

 

В периода 05-07.02.2020 г. в гр. Монтана, в зала на Областна администрация Монтана бе проведено I-во Специализирано обучение 2019-CAF-2-“Въвеждане на CAF в българската администрация”, организирано от Института по публична администрация - Бенефициент по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

I-вото Специализрано обучение бе проведено от консултант-обучителя за РЗИ – Монтана и ръководител на Националния CAF ресурсен център към ИПА г-жа Мими Йотова.

Първоначално г-жа Йотова представи същността и полезността на модела като инструмент за цялостно качество в публичния сектор пред по-широка аудитория,  а  именно д-р Елена Борисова – директор на РЗИ – Монтана, главния секретар и служители, представители на всички дирекции и отдели в РЗИ – Монтана.

Продължението на Специализираното обучение бе фокусирано върху процеса на самооценката, с практическа насоченост, на което детайлно бе представена на Групата за самооценка на РЗИ – Монтана информация за предстоящата им работа и задачи по процеса на извършване на самооценката, както следва: необходимите стъпки и последователност, процедури и документи, механизми за разботване на плана за организиране на самооценката и на доклада за направената самооценка, добри практики и споделен опит на други администрации, както и електронния наръчник.

След приключване на обучението Групата за самооценка пристъпи към извършване на самооценка и изготвяне на Доклад за нейните резултати, за периода до края на м. март 2020 г.

 

DSC 0734DSC 0742DSC 0750

DSC 0797DSC 0810P1450299

P1450335P1450337