Кабинети и РКМЕ

В услуга на гражданите, РЗИ Монтана разполага с:

  1. Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето
  2. Имунизационен кабинет, в който се извършват безплатно задължителните имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република българия.
  3. Регионална картотека за медицинска експертиза