На 03.07.2024 г. ще бъде ограничено електрозахранването поради профилактични измервания от „Електроразпределителни мрежи Запад“.
РКМЕ-Монтана няма да работи с граждани за периода:
От 9:00 до 9:30 ч.
От 10:30 до 11:15 ч.
От 13:15 до 14:15 ч.
От 15:45 до 16:15 ч.
Моля да ни извините за причинетонеудобство!