Анализ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи за 2022 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние на област Монтана за 2021 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние на област Монтана за 2020 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние в област Монтана за 2019 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние в област Монтана за 2018 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние в област Монтана за 2017 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние в област Монтана за 2016 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние в област Монтана за 2015 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2021 година

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2020 година

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2019 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2018 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2017 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2016 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2014 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2013 г.

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2012 г. 

АНАЛИЗ на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Монтана за 2011 г.