Тук може да получите актуална информация в областта на:

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Статистически справочник „Здравеопазване – 2021“ за област Монтана

Статистически справочник „Здравеопазване - 2020“ за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2019” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2018” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2017” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2016” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2015” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2014” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2013” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2012” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2011” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2010” за област Монтана

Статистическият справочник„Здравеопазване - 2009”за област Монтана