Тук може да получите актуална информация в областта на:

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

На вниманието на туристите, почиващи в град Вършец

1.Информация относно местоположението на най-близките лечебни заведения, сключили договор с НЗОК и медицинската помощ, която те предоставят;

2.Информация за правилата, при които българските граждани могат да ползват медицинска помощ – на български и английски език;

3.Информация за правилата, при които граждани на страни-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария могат да ползват медицинска помощ – на български и английски език.

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2018” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2017” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2016” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2015” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2014” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2013” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2012” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2011” за област Монтана

Статистическият справочник „Здравеопазване - 2010” за област Монтана

Статистическият справочник„Здравеопазване - 2009”за област Монтана