През седмица 27 (01.07 – 07.07.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 36 случая на остри заразни заболявания.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 12 случая, от тях:

  • Варицела – 12 случая, срещу 11 случая за предходната седмица;

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите организирани колективи.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 23 случая, от тях:

  • Ентероколит – 23 случая, срещу 24 за предходната седмица;

Вирусни хепатити – за периода не са регистрирани случаи.

За отчетната седмица е съобщен един потвърден случаи на Ехинококоза.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване и трансмисивните и невроинфекциите.

За периода на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция.

През седмица № 27 (01.07-07.07.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е леко завишено, спрямо предходната седмица: общата заболяемост е  31,27 на 10 000 души  (26,06 на 10 000 души за предходната седмица), регистрирани са 12 случая (за предходната седмица 10) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи, най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. – 198,68, следвана от възрастовата група 15-29 г.  – 109,89.