През седмица 23 (03.06 – 09.06.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 74 случая на остри заразни заболявания.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 39 случая, от тях:

  • Варицела – 29 случая, срещу 35 случая за предходната седмица;
  • Скарлатина – 6 случая, срещу 8 случая за предходната седмица;
  • Коклюш – 1 случай, срещу 0 за предходната седмица;
  • Туберкулоза – 3 случая, срещу 0 за предходната седмица.

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 33 случая, от тях:

  • Ентероколит – 32 случая, срещу 24 за предходната седмица;
  • Ротавирусен гастроентерит – 1 случай, срещу 1 през предходната седмица.

Вирусни хепатити – през текущата седмица не са регистрирани случаи на вирусен хепатит.

За периода са съобщени още: един потвърдени случая на Сифилис и един потвърден случай на Ламбилоза.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване, невроинфекциите и трансмисивните инфекции.

За периода на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция.

През седмица № 23 (03.06-09.06.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е завишено, спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 41,70 на 10 000 души  (28,67 на 10 000 души за предходната седмица), регистрирани са 16 случая (за предходната седмица 11) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи, най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г. – 135,14, следвана от възрастовата група 0-4 г.  – 132,45.