През седмица 21 (20.05 – 26.05.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 38 случая на остри заразни заболявания.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 20 случая, от тях:

  • Варицела – 19 случая, срещу 19 случая за предходната седмица;
  • Скарлатина – 1 случай, няма заболели за предходната седмица.

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 17 случая, от тях:

  • Ентероколит – 17 случая, срещу 18 за предходната седмица.

Вирусни хепатити – през текущата седмица не са съобщавани случаи ва вирусен хепатит.

             Трансмисивните инфекции – 1 случай на Лаймска болест, няма заболели за    предходната седмица.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване и невроинфекции.

За периода на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция.

През седмица № 21 (20.05-26.05.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е понижено, спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 26,06 на 10 000 души  (28,67 на 10 000 души за предходната седмица), регистрирани са 10 случая (за предходната седмица 11) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи, най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. – 198,68, следвана от възрастовата група 5-14 г.  – 108,11.