През седмица 19 (06.05 – 12.05.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 64 случая на остри заразни заболявания.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 43 случая, от тях:

  • Варицела – 39 случая срещу 22 случая за предходната седмица;
  • Скарлатина 2 случая срещу 1 случая за предходната седмица;
  • Коклюш – 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 17 случая, от тях:

  • Ентероколит – 16 случая срещу 10 за предходната седмица;
  • Ротавирусен гастроентерит 1 случай срущу 0 за предходната седмица.

Невроинфекции инфекции – за периода е регистриран един случай на други БММЕ срещу 0 за предходната седмица.

Вирусни хепатити – през текущата са съобщени два потвърдени случая на Вирусен хепатит тип Е, няма съобщавани случаи през предходната седмица.

През отчетната седмица е съобщен един потвърден случай на вродена токсоплазмоза.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване и трансмисивните инфекции.

За периода на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция.

През седмица № 19 (06.05-12.05.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е завишено, спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 36,49 на 10 000 души  (13,03 на 10 000 души за предходната седмица), регистрирани са 14 случая (за предходната седмица 5) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи, най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г. – 162,16, следвана от възрастовата група 0-4 г. – 132,45.