През седмица 18 (29.04 – 05.05.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 35 случая на остри заразни заболявания.
Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 25 случая, от тях:
 Варицела – 22 случая срещу 31 случая за предходната седмица;
 Скарлатина 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;
 Коклюш – 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица.
Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.
Чревни инфекции – за периода са регистрирани 10 случая. Всички случаи са на
Ентероколит, срещу 14 случая за предходната седмица.
Вирусни хепатити – през текущата, както и за предходната седмица не са съобщавани случаи на вирусен хепатит.
Няма регистирани заболявания от групата на невроинфекциите, инфекциите с множествен механизъм на предаване и трансмисивните инфекции.
За периода на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция.
През седмица № 18 (29.04-05.05.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) леко е завишено, спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 13,03 на 10 000 души  (10,42 на 10 000 души за предходната седмица), регистрирани са 5 случая (за предходната седмица 4) на ОРЗ.
Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи, най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. – 66,23, следвана от възрастовата група 5-14 г. – 54,05.