През седмица 17 (22.04 – 28.04.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 49 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 34 случая, от тях 31 случая на Варицела, 2 случая на Скарлатина и 1 случай на Коклюш. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 14 случая, като всички случаи са на Ентероколит.

Вирусни хепатити – за периода не са съобщавани случаи на вирусен хепатит.

През изминалата седмицата е потвърдено едно лице с HIV инфекция.

Няма регистирани заболявания от групата на невроинфекциите, инфекциите с множествен механизъм на предаване и трансмисивните инфекции.

За периода на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 0.

През седмица № 17 (22.04-28.04.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се понижава, спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 10,42 на 10 000 души  (18,25 на 10 000 души за предходната седмица), регистрирани са 4 случая (за предходната седмица 7) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи, най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г. – 54,05, следвана от възрастовата група 15-29 г. – 43,96.