През седмица 11 (11.03 – 17.03.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 69 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 57 случая, от тях 56 случая на Варицела и 1 случай на Скарлатина. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 10 случая, като всчики лица са с Д. Ентероколит.

Трансмисивни инфекции – няма регистрирани случаи.

Вирусни хепатити – за периода един случай на вирусен хепатит тип С.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване и невроинфекциите.

За периода на територията на област Монтана има 1 новодиагностицирано лице с COVID – 19 инфекция, няма съобщени починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 1,64.

През седмица № 11 (11.03-17.03.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е леко повишена, спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 62,55 на 10 000 души  (54,73 на 10 000 души за предходната седмица), регистрирани са 24 случая (за предходната седмица 21) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. беше 331,13, следвана от възрастовата група 15-29 г. – 270,27.