През седмица 4 (22.01 – 28.01.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 53 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 30 случая, от тях 25 случая на Варицела и 5 случая на Скарлатина. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 8 случая, като всички са с диагноза  Ентероколит.

Трансмисивни инфекции – няма регистрирани случаи.

Вирусни хепатити – съобщено е едно заболяло лице с Вирусен хепатит тип Б.

Регистриран е един потвърден случай на Ламблиоза.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване и невроинфекциите.

За периода на територията на област Монтана има 13 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция, няма съобщени починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 22,92.

През седмица № 4 (22.01-28.01.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 177,22 на 10 000 души  (117,28 на 10 000 души за предходната седмица) регистрирани са 68 случая (за предходната седмица 45) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. беше 529,80, следвана от възрастовата група 15-29 г. – 483,52.

През седмица 04/2024 (22-28.01.2024 г.) в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 13 клинични проби от пациенти от гр. Монтана. Доказани са 8 случая на инфекция с грипен вирус A(H1N1) и 3 - със SARS-CoV-2.