През седмица 3 (15.01 – 19.01.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 42 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 16 случая, от тях 15 случая на Варицела и 1 случай на Скарлатина. Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 11, от тях 9 случая на Ентероколит и 2 случая на Ротавирусен гастроентерит.

Трансмисивни инфекции – няма регистрирани случаи.

Вирусни хепатити – не са съобщавани случаи.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване и невроинфекциите.

За периода на територията на област Монтана има 15 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция, няма съобщени починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 13,91.

През седмица № 3 (15.01-19.01.2024 г.) показателите за разпространение на  остри респираторни заболявания (ОРЗ) и  грип са леко завишени спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 117,28 на 10 000 души  (96,43 на 10 000 души за предходната седмица) регистрирани са 45 случая (за предходната седмица 37) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи заболяемостта във възрастовата група 15-29 г. беше 307,69, следвана от възрастовата група 0-4 г. – 264,90.