През седмица 46 (13.11 – 19.11.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 77 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 44 случая, от тях 25 случая на Варицела и 19 случая на Скарлатина.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 5 случая на Ентероколит.

Вирусни хепатити – не са съобщавани случаи на вирусни хепатити.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване и трансмисивните и невроинфекциите.

За периода на територията на област Монтана има 28 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 44,20.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  99,04 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 38 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 397,35 на 10 000, следвана от възрастова група  5-14 г. –  243,24 на 10 000. Във връзка с регистрираното покачването на заболяемостта през седмица 45, на 13.11.2023 г. от сентинелните практики извършващи съобщаването бяха набрани 5 бр. носогърлени секрета от пациенти със симптоматика за грип и ОРЗ. Същите са изследвани в НРЛ „Грип и ОРЗ“ към НЦЗПБ, като не са доказани случаи на грип. При две от изследваните лица чрез PCR метод е доказан Ковид 19. През отчетната седмица се наблюдава значително намаляване на съобщените случаи с грип и ОРЗ.