През седмица 45 (06.11 – 12.11.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 52 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 14 случая, от тях 9 случая на Варицела, 4 случая на Скарлатина и един случай на Белодробна туберкулоза.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 9 случая на Ентероколит.

Вирусни хепатити – съобщен е един потвърден случай на Вирусен хепатит тип Б.

За периода са съобщени 2 случая на Сифилис, от които един е вроден и на кърмачето.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване и трансмисивните и невроинфекциите.

За периода на територията на област Монтана има 26 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 48,29.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  164,19 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 63 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 860,93 на 10 000, следвана от възрастова група  5-14 г. –  567,57 на 10 000. Тенденцията спрямо предходната седмица за повишаване на заболяемостта се запазва.