През седмица 37 (11.09 – 17.09.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 24 случая
на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в
обичайните за сезона стойности.
Дихателни инфекции – за периода са регистрирани 8 случая. От тях 7 случая на
Варицела и 1 случай на Скарлатина.
Чревни инфекции – за периода са регистрирани 8 случая, от които 7 случая на
Ентероколит и 1 случай на Вирусен гастроентерит.
Вирусни хепатити – регистрирани са 2 случая на Вирусен хепатит В.
За периода има регистриран 1 случай на Ламблиоза
Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм
на предаване, трансмисивните и невроинфекциите
За периода на територията на област Монтана има 5 новодиагностицирани лица с
COVID – 19 инфекция. Има 1 починало лице. Регистрираната 14-дневна заболяемост на
100 000 души в областта е 8,18.
Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  21,41 на 10 000 души. Сред
наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 8
случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 15-29 г. е 65,22 на 10 000,
следвана от възрастова група 0-4 г. – 59,52 на 10 000.