През седмица 36 (04.09 – 10.09.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 24 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани 4 случая. От тях 3 случая на Варицела и 1 случай на Скарлатина.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 18 случая на Ентероколит.

Вирусни хепатити – няма регистрирани случаи.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване, трансмисивните и невроинфекциите

За периода на територията на област Монтана има 2 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 8,18.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  24,09 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 9 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 59,52 на 10 000, следвана от възрастова група  5-14 г. –  50,51 на 10 000.